Save and Care: Duikmedisch specialist

Privacy verklaring - Save and Care

Artikel 1: Inleiding

Hieronder vindt u de privacyverklaring van Save and Care - Duikmedisch specialist. Wij zijn gevestigd aan de Mendelssohnstraat 18 in Oud-Beijerlandg en we staan ingeschreven onder nummer 59607033 bij de Kamer van Koophandel.

In deze privacyverklaring zetten we uiteen hoe we omgaan met uw persoonsgegevens. Ons privacybeleid voldoet aan de AVG/GDPR wetgeving.

Artikel 2: Persoonsgegevens

Artikel 2.1

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Gegevens die u aan ons verstrekt in het vrije tekstveld

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • Het verlenen van onze diensten
 • Voor het opnemen van contact met u
 • Het factureren van onze diensten
 • Het verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen
  (denk hierbij bijvoorbeeld aan de belastingdienst/justitie)

Artikel 2.2

Als u slechts informatie inwint en niet van onze diensten gebruik gaat maken dan worden uw persoonsgegevens niet verwerkt of bewaard door ons.

Artikel 2.3

Medische gegevens worden niet ons via de website gevraagd, verwerkt of bewaard.

Artikel 3: Recht op inzage en rectificatie

U mag te allen tijde de gegevens die wij van u heb verzameld, inzien of wijzigen als ze onjuist zijn. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

Artikel 4: Derden

Artikel 4.1

Wij verstrekken uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden.

Artikel 4.2

Als u toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te delen met derden dan heeft u het recht om deze toestemming weer in te trekken.

Artikel 4.3

Uitzondering op de artikelen 4.1 en 4.2 is een verzoek van de Belastingdienst. Uw persoonsgegevens kunnen als bewijs voor onze omzet met de belastingsdienst gedeeld worden. Deze gegevens staan dan ook op de facturen die u altijd van ons verstrekt krijgt.

Artikel 5: Website

Op onze website worden geen bezoekgegevens bijgehouden die tot een persoon herleidbaar zijn. Wij maken ook geen gebruik van cookies.

Artikel 6: Bewaartermijn

De in artikel 2 genoemde persoonsgegevens bewaren wij minimaal 7 jaar. Dit doen we omdat de Belastingdienst tot 7 jaar terug om administratie en facturen kan vragen als bewijs van onze omzet.

Artikel 7: Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens zeer serieus. Wij hebben alle passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op.

Artikel 8: Klachten

Bij een schending van uw privacy heeft u recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.