Save and Care: Duikmedisch specialist

Duikmedische keuringen voor beroepsduikers

Iedereen die werkzaamheden onder overdruk verricht, dient arbeidsgezondheidskundig onderzocht te worden, gericht op de bijzondere gevaren voor de gezondheid die werken onder overdruk met zich meebrengt. Het arbeidsgezondheidskundig onderzoek moet worden uitgevoerd door een gecertificeerde duikerarts.

Er bestaan twee soorten van beroepsduikkeuringen: de inkeuring en de herkeuring. Save and Care kan beide keuringen voor u verzorgen omdat onze duikerartsen daartoe gecertificeerd zijn.

Al onze keuringen voldoen aan de eisen die gesteld worden door de Health Safety Executive (HSE) en de European Diving Technical Committee (EDTC)

Inkeuring

Wanneer je voor de eerste keer een beroepskeuring moet ondergaan of wanneer je je keuringscertificaat hebt laten verlopen, dan zal je een zogenaamde inkeuring moeten doorlopen. Deze inkeuringen mogen alleen verricht worden door een duikerarts categorie B.

Bij de inkeuring zoals wij die als stichting Save and Care aanbieden omvat de volgende onderzoeken:

 • Uitgebreide duikmedische anamnese
 • Algeheel lichamelijk onderzoek met accent op duikmedisch relevante zaken
 • Bepaling van het gewicht, lengte, vetpercentage, pols, bloeddruk, saturatie
 • KNO onderzoek
 • Neurologisch onderzoek
 • Spirometrie (longfunctieonderzoek)
 • Rust- en Inspannings ECG
 • Conditietest
 • Audiometrie
 • Urineonderzoek
 • Bloedonderzoek (op indicatie)
 • Thoraxfoto

Herkeuring

Wanneer je de inkeuring hebt gedaan, geldt de goedkeuring voor een jaar. Daarna ben je wettelijk verplicht om weer een herkeuring te laten verrichten. Deze herkeuringen worden bij ons verricht door duikerartsen van de categorie A en B. De herkeuringen mogen immers ook worden verricht door duikerartsen A.

Bij de inkeuring zoals Save and Care aanbieden omvat de volgende onderzoeken:

 • Korte duikmedische anamnese
 • Bespreking van duikhistorie/klachten/problemen afgelopen jaar
 • Gericht lichamelijk onderzoek
 • Bepaling van het gewicht, lengte, vetpercentage, pols, bloeddruk, saturatie
 • KNO onderzoek
 • Neurologisch onderzoek
 • Spirometrie (longfunctieonderzoek)
 • Rust- en Inspannings ECG
 • Conditietest
 • Audiometrie
 • Urineonderzoek
 • Bloedonderzoek (op indicatie)

Een herkeuring dient voor het verlopen van de geldigheid plaats te vinden. Bent u één dag te laat, dan dient u de keuring te laten verrichten door een keuringsarts B, het gaat dan namelijk om een inkeuring. Maar uiteraard zorgt wij ervoor dat u ruim voor het verlopen van de keuring een bericht krijgt dat een herkeuring noodzakelijk is.

Meenemen bij zowel de in- als herkeuring: Sportkleding, Handdoek, Logboek, identiteitsbewijs